Om oss

Vad är Närjord

Gemenskapsföretaget Närjord har ett allmännyttigt syfte. Verksamheten bedrivs i form av en ekonomisk förening där allas röst väger lika tungt och med målet att stärka den lokala matproduktionen, sammanföra och stödja lokala producenter samt verka för en social ekonomin i syfte att inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden.

Närjord verkar i Hälsingland och är en del av Södra Norrlands Omställningscentrum

(SNOC).


Vad vill vi

Vi vill verka för en matomställning! Det betyder framför allt att gå från dagens

situation där nästan all mat produceras på annat håll och transporteras

globalt till att maten tvärtom vanligtvis är närproducerad. En omställning

från det ”bortgjorda” till det ”närgjorda”. Det handlar om att minska transporter

för att rädda klimatet och om att bygga en lokal, hållbar och säkrad livsmedelsförsörjning.


Vad gör vi

Vi arbetar med att skapa en lokal livsmedelskedja för grönsaksodling och

djurhållning, förädling och produktutveckling, distribution och försäljning.

Där alla tillsammans jobbar för att öka andelen närgjort. Vi har egna odlingar,

ett produktionskök, kafé och restaurang. Vi samarbetar med andra

producenter och livsmedelsförsäljare. Vi jobbar också för att starta lokal grossist- och logistikverksamhet, med lagerhållning, webbutik och leverans av lokal mat till butiker och alla som bor i närområdet.


Validering och utbildning

I Närjord finns hög kompetens inom en rad områden, t ex pedagogik, miljö,

trädgård,matlagning- och livsmedelshantering. Vi har tillgång till bra utbildningsplatser för t ex valideringsuppdrag inom både trädgård och kök.

Närjord medverkar idag i en utbildningar tillsammans med Hälsinglands

Utbildningsförbund med inriktning lokal matproduktion, grönsaksodling social entreprenörskap och hållbar omställning.


Intresserad? Vill du vara med och ställa om maten i framtiden? Hör av dig!

Kontakt: anders@narjord.se, 072-71 57 82 (Anders Persson)

© Copyright. All Rights Reserved.