Start

Vi i föreningen och nätverket Närjord menar att vi idag i Sverige står inför en akut fråga

om hur tillgången till livsmedel för kommunens invånare ska säkras.

Spridningen av Coronaviruset har aktualiserat problem, brister och behov av förändring.

Det som nu sker skyndar på, nödvändiggör och motiverar en snabb omställning till system

för livsmedelsförsörjning som bygger på en tillräcklig självförsörjning och

på en långsiktigt hållbar matproduktion.


Förslag till akut beredskapsplan för att öka

tillgången till livsmedel i lokalsamhället


Hur ska vi säkra tillgången av livsmedel i kommunen under Coronatider?

Läs mer under fliken: "Beredskapsplan"

Potatisuppropet 11/4

Vi behöver tillsammans säkra tillgången till livsmedel.


Sveriges matberedskap är inte god. Vi har inga beredskapslager, varken av mat eller drivmedel.

Det finns risk för matbrist. Beslut måste tas omedelbart. Det vi inte får ner i jorden under de närmaste två månaderna

kommer vi inte att kunna skörda i höst. I Söderhamn har vi tillsammans påbörjat mobiliseringen. 


Potatisuppropet startar den 11 april. Vi samlas kl. 12 vid Rådhuset i Söderhamn.

Läs mer under fliken "Potatisuppropet"
Köp potatisandelar och bidra till ökad

livsmedelssäkerhet i Söderhamn!


Läs mer under fliken: Köp potatisandelarMaila till anders@narjord.se eller ring 072-715 57 82 (Anders)

Klicka här för mer information om föreningens arbete.PS: Allt innehåll på denna sida kan användas fritt i ert lokala arbete

om syftet är att uppnå en hållbar samhällsomställning


© Copyright. All Rights Reserved.