Beredskapsplan

Förslag till akut beredskapsplan för att öka

tillgången till livsmedel i lokalsamhället


Hur ska vi säkra tillgången av livsmedel i kommunen under Coronatider?


Vi i föreningen och nätverket Närjord menar att vi idag i Sverige står inför en akut fråga om hur tillgången till livsmedel för kommunens invånare ska säkras. Spridningen av Coronaviruset har aktualiserat problem, brister och behov av förändring som bl.a. påtalas i livsmedelsstrategin (t.ex. ifråga om importberoende, livsmedelssäkerhet mm). Det som nu sker skyndar på, nödvändiggör och motiverar en snabb omställning till system för livsmedelsförsörjning som bygger på en tillräcklig självförsörjning och på en långsiktigt hållbar matproduktion.


Vi menar att om denna omställning inte görs nu så innebär det ett mycket stort risktagande, en reell risk för allmän brist på livsmedel och för en situation som både är samhällsfarlig och farlig för invånarnas hälsa eller överlevnad. Frågan om hur vi ska säkra tillgången till livsmedel är därför en fråga om ansvarstagande. Den måste prioriteras högst och resultera i kraftfulla satsningar. Det är också en situation som redan idag motiverar extraordinära insatser, och som dessutom är lagstadgad (3 kap,3§, 2006:544). Där framgår kommunens ansvar i tider som dessa.


Läs mer här om lagen här:

Ett förslag till brev till beslutsfattare hittar du här. Använd det fritt!

 

 

Utöver en långsiktig omställning nationellt och regionalt behövs också en konkret åtgärdsplan för lokalsamhället som sträcker sig inom en snäv framtid, i praktiken de närmsta två månaderna. Det är under denna korta tidsperiod vi har möjlighet att åtminstone i det lilla påverka den lokala livsmedelstillgången. Det handlar om tiden för jordbearbetning och sådd, och den är från nu och som längst fram till början på juni. Efter det är det tyvärr för sent.


Agerar vi snabbt nu kan vi tillsammans, kommunen och civilsamhället, göra skillnad och visa på positiva vägar framåt. Vi tror dessutom att en sådan satsning skulle få nationell uppmärksamhet. Söderhamn skulle genom detta snabba initiativ vara en föregångare och inspiration för andra kommuner i landet.


Vi i föreningen/nätverket Närjord har en rad konkreta förslag som syftar till en helhetslösning. Det är ett initiativ som tar frågan om hur livsmedelstillgången kan säkras på allvar och är beredda att omedelbart, praktiskt göra skillnad.


Vi vill visa på vikten av en kommunal kraftsamling, samordning, organisering och aktivering av finansiella resurser, materiella tillgångar och egendomar (brukbar mark) samt mobilisering av de som arbetar med livsmedelsförsörjningen.


Vi föreslår följande konkreta åtgärder under perioden maj-juni:


 • Att det omedelbart inrättas kommunala krisgrupper för livsmedelssäkerhet.

Grupperna ska ha det övergripande ansvaret, mandatet och uppdraget att öka tillgången till livsmedel både kortsiktigt och långsiktigt, för alla invånare och på ett sätt som är miljömässigt hållbart. Grupperna ska också planera och verka målmedvetet för en regional helhetslösning.

 

 • Att det avsätts akuta medel för finansiering av ökad självförsörjning och även omställning till en långsiktigt hållbar matproduktion.

Här föreslår vi att stora summor avsetts för inköp av utrustning, löner, mm

 

 • Att utsäde och fröer omedelbart köps in i stor skala

Potatis, spannmål, grönsaksfröer etc

 

 • Att gödseltillgången säkras

Framför allt ko-, häst- och hönsgödsel

 

 • Att andra nödvändiga insatsvaror säkras

Djurfoder, diesel, växtskydd, mediciner till djur etc

 

 • Att befintliga matproducenter stöttas med alla tillgängliga medel

 

 • Att all tillgänglig mark omedelbart inventeras och görs brukbar

Här föreslår vi dels en inventering av kommunal, befintlig mark samt ett upprop till fler markägare att ansluta sig och snabbt ställa mark i brukbart skick

 

 • Att alla växthus producerar ätbara grödor under 2020

Vi föreslår att det i samtliga kommunala växthus enbart odlas näringsrika och lagringsbara grödor detta år, såsom kål, rotfrukter mm

 

 • Att ett stort antal mindre växthus köps in och lånas ut till medborgare i civilsamhället som kan producera mat till flera personer

Under förutsättning att medborgare lovar att producera ätbara plantor för utsättning samt växthusgrödor i större omfattning, och som kommer fler till del, erbjuds de gratis lån av mindre växthus (upp till 20 m2)

 

 • Att det startas stadsodlingar på möjliga platser

Samverkan med hyresvärdar, markägare…

 

 • Att det erbjuds ”startpaket” för odling på balkonger och liknande platser

Kan samordnas inom civilsamhället

 

 • Att erbjuda intensivkurser i odling av olika grödor

Kan ske i samarbete med Komvux, Studieförbund och Folkhögskolor …

 

 • Att erbjuda intensivkurser i lantbrukarsysslor

Kan ske i samarbete med Komvux, Studieförbund och Folkhögskolor …

 

 • Att regelbundet blogga med tips aktivt på sociala medier

Kan samordnas inom civilsamhället

 

 • Att samarbete med lokala producenter, grossister, distributörer för att säkra livsmedelskedjan

 

 • Att omedelbart kontakta Arbetsförmedlingen för beredskapsarbeten

 

 • Att omedelbart undersöka möjligheterna för lagerhållning samt förädling

 

 • Att omedelbart undersöka distributionskanaler, kylkedjor mm

 

 • Att samordna möjligheter att skörda mer i skogen (örter, bär, svamp, mm)

 

 • Att samverka med jägarkåren i kommunen inför höstens jakt

 

 • Att undersöka andra möjligheter till alternativ matproduktion

Kaninuppfödning, kotell, svampodling, insekter mm…

 

 • Att omedelbart påbörja en egen fröproduktion av nödvändiga grönsaksgrödor

Sverige har ingen egen fröproduktion av grönsaker. Nästan allt produceras i de nu hårt drabbade länderna Italien och Spanien. En brist kan förväntas inför nästa år…PS: Allt innehåll på denna sida kan användas fritt i ert lokala arbete

om syftet är att uppnå en hållbar samhällsomställning


 

© Copyright. All Rights Reserved.