Om Närjord

Kontakta oss på Närjord!

 


Maila till anders@narjord.se eller använd formuläret nedan.

Eller ring 072-715 57 82 (Anders) för mer information om föreningens arbete.

 
 
 
 

Vad är Närjord?

Föreningen Närjord är både en ideell och affärsdrivande verksamhet som har ett allmännyttigt syfte. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening där allas röst väger lika tungt och med målet att öka självförsörjninggraden av livsmedel, öka andelen lokala matproducenter, skapa nya arbetstillfällen samt genom social ekonomi inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden.
Närjord finns i Söderhamn och är en del av Södra Norrlands Omställningscentrum (SNOC).


Vad vill vi?

Vi vill verka för en genomgripande matomställning, såväl lokalt som nationellt! Det betyder framför allt att gå från dagens ohållbara situation där nästan all mat produceras på annat håll och transporteras globalt till att maten tvärtom är närproducerad. En omställning från det ”bortgjorda” till det ”närgjorda”. Det handlar om att minska transporter för att rädda klimatet och om att bygga en lokal, hållbar och säkrad livsmedelsförsörjning.


Vad gör vi?

Vi arbetar med att skapa en lokal livsmedelskedja för grönsaksodling och djurhållning, förädling och produktutveckling, distribution och försäljning. Där alla tillsammans jobbar för att öka andelen närgjort. Vi har egna odlingar, verkar för lokal resiliens och anordnar utbildningar mm. Vi samarbetar med andra producenter och livsmedelsförsäljare. Vi jobbar också för att starta en producentägd grossistverksamhet, med lagringsplatser, produktionskök, distributionsverksamhet, webbutik och leverans av lokal mat till offentliga kök, butiker, restauranger samt alla som bor i närområdet.


I Närjord finns hög kompetens inom en rad områden, t ex pedagogik, miljö, trädgård,matlagning- och livsmedelshantering. Vi har tillgång till bra utbildningsplatser för t ex valideringsuppdrag inom både trädgård och kök.


Närjord medverkar idag i en utbildningar tillsammans med Hälsinglands Utbildningsförbund med inriktning grönsaksodling och hållbar omställning.


Intresserad? Vill du vara med och ställa om maten i framtiden? Hör av dig!
Kontakt: anders@narjord.se, Anders Persson 072-71 57 82


Läs mer på: www.narjord.se

Här är en länk till en utskrivbar PDF om NärjordPS: Allt innehåll på denna sida kan användas fritt i ert lokala arbete

om syftet är att uppnå en hållbar samhällsomställning

© Copyright. All Rights Reserved.