Potatisuppropet

Potatisuppropet 11/4

Vi behöver säkra tillgången till livsmedel.


Sveriges matberedskap är inte god. Vi har inga beredskapslager, varken av mat eller drivmedel. Vid ett importstopp tar maten i butikshyllorna slut på några dagar.

Nu när världens länder på grund av coronaepidemin stänger sina gränser kan vi inte förlita oss på matförsörjning som beror på ett ständigt flöde av leveranser. Det finns risk för matbrist. Det gäller hela landet och drabbar alla.


Vi har en global krissituation som motiverar en höjd matberedskap. Sveriges kommuner och landsting har i nuläget enligt lag det yttersta ansvaret för invånarnas livsmedelsförsörjning och en skyldighet att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder.


Beslut måste tas omedelbart. Livsmedelsproducenter kräver stöttning. Utsäde och fröer behöver köpas in i stor skala. All tillgänglig mark måste inventeras och göras brukbar. Det gäller att agera redan denna växtsäsong. Det vi inte får ner i jorden under de närmaste två månaderna kommer vi inte att kunna skörda i höst.


I Söderhamn har vi tillsammans påbörjat mobiliseringen. Vi organiserar en lokal livsmedelskedja för mindre matproducenter. Vi har köpt in 12 ton sättpotatis som kommer att delas ut gratis till de som vill odla.


Vi har mobiliserat förr, vid krig och större kriser. Vi kan göra det idag också.


Nu som förr är potatisen vårt bästa och pålitligaste baslivsmedel.


Potatisuppropet startar den 11 april, på samma datum som två hundra kvinnor från Söderhamn påbörjade ett landsomfattande matuppror 1917. Vi samlas kl. 12 vid Rådhuset i Söderhamn. Då finns möjlighet att köpa andelar (ett årsbehov) av höstens potatisskörd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett begränsat antal deltagare.


Det här är ett upprop och en uppmaning till samtliga kommuner och kommuninvånare i Sverige – börja mobilisera!

Se till att matberedskapen blir god!


Köp potatisandelar och bidra till ökad

livsmedelssäkerhet i Söderhamn!


Läs mer under fliken: Potatisandelar


Här är en länk till förslag till en affisch om ni vill starta eget upprop med potatisandelar.


 Föreningen Närjord

Maila till anders@narjord.se eller ring 072-715 57 82 (Anders)

för mer information om föreningens arbete.PS: Allt innehåll på denna sida kan användas fritt i ert lokala arbete

om syftet är att uppnå en hållbar samhällsomställning

© Copyright. All Rights Reserved.